Ledning

Kablingsskjema i et privat hus

Før elektrisk installasjonsarbeid påbegynnes, tegnes ledningsdiagrammet først. Med et klart syn og strømforsyningskonsept ved hånden, er ledningen mye lettere.Hvorfor er et ledningsdiagram nødvendig?

Materialer og ledninger for hjemmekabel

Utvalg av de beste artiklene på nettstedet Elektrisk info på hjemme ledninger, riktig utvalg av materialer, ulike moderne ledningsutstyr, valg av beskyttende elektriske apparater til leiligheten sentralbordet og mye mer.

PUE-7 p.3.3.3-3.1.7 KRAV TIL BESKYTTELSESUTSTYR

Ved deres kapasitet må beskyttelsesanordninger svare til maksimalverdien av kortslutningsstrømmen ved begynnelsen av det beskyttede området i det elektriske nettverket (se også kap. 1.4).

Slik sjekker du 220V uttaket med et multimeter

De største apparatene i huset, som vaske- og tørkemaskiner, bruker 220v-stikkontakter, de kan ses på nettsiden res.ua. Derfor, før du ser etter problemet med å ikke slå på maskinen selv og begynner å flytte den, bør du først sjekke selve kontakten som maskinen er koblet til og sørg for at den fungerer riktig.

Ledningsnett

Verktøy

Tekniske egenskaper til de mekaniske timeruttakene

Hvis det finnes enheter i huset som krever periodiske on-off sykluser - pumper, varmeovner, kompressorer - så kan tidstakerne være personlig involvert i denne prosessen.

Enhet for den automatiske bryteren til BA47-29-serien

Hovedformålet med strømbryteren er å bruke dem som beskyttelsesanordninger mot kortslutningsstrømmer og overstrømstrømmer. Den overordnede etterspørselen er BA modulære effektbrytere.